Algemene voorwaarden - E-Tours Gent

Algemene voorwaarden

Inschrijving voor de activiteiten van E-Tours gebeurt via de website (boekingssysteem Resova) of via e-mail. De persoonlijke gegevens die gevraagd worden tijdens de inschrijving worden door E-Tours enkel gebruikt om te communiceren over de activiteiten. U kunt op elk moment beslissen om uw gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Deze persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.


Materiaal en verhuur

Veiligheid wordt bij E-Tours hoog in het vaandel gedragen. We zorgen ervoor dat alle deelnemers over het juiste materiaal beschikken om deel te nemen aan onze activiteiten en op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften. Voor onze tours draagt iedere deelnemer een helm. Voor alle vormen van gebruik van materiaal gelden volgende regels:


 1. E-Tours is niet verantwoordelijk voor materiële of lichamelijke schade berokkend aan derden door het gebruik van onze fietsen.
 2. Gehuurd materiaal moet gebruikt worden waarvoor het dient. Foutief gebruik is niet toegelaten. De gebruiker moet zich houden aan de veiligheidsvoorschriften die bij de gehuurde materialen horen en meegegeven worden door E-Tours.
 3. Gehuurde materialen moeten in dezelfde staat teruggebracht worden als waarin ze gehuurd zijn, dus gewassen, proper en met alle onderdelen. E-Tours voorziet een waterslang met sproeier.
 4. In geval van beschadiging of niet terugbrengen in de oorspronkelijke staat wordt een bedrag van de waarborg afgehouden dat de schade compenseert.
 5. De E-Tourprijzen op de website zijn indicatief. De exacte prijzen worden meegedeeld bij reservatie.
 6. De waarborg wordt voor het gebruik van het materiaal betaald, cash of via overschrijving.
 7. Zonder waarborg wordt er geen materiaal verhuurd. De waarborg wordt volledig terugbetaald op voorwaarde dat er geen schade is aan het verhuurde materiaal. Als dit wel het geval is, wordt een bedrag overeenkomstig met de toegediende schade afgehouden. De waarborg wordt teruggegeven bij ontvangst van het materiaal of binnen de 7 dagen teruggestort. Gewone slijtagekosten worden natuurlijk niet aangerekend. We spreken hier over schade bij ongevallen of valpartijen.
 8. Schade of verlies zal worden aangerekend op basis van de prijzen van onze leverancier.


Stuk

Prijs

Werkuren

Kosten €44/uur

Throttle

24,99

0,25

11

Handgrip

27,99

0,25

11

Rem

79

0,5

22

Remschijf

13

0,25

11

5” LCD-Stuurdisplay

59

0,25

11

Fourche

380

0,5

22

Wiel geplooid of naaf gescheurd

425

0,25

11

Bescherming connector thv wiel

12

0,25

11

Voedingskabel

24

0,25

11

Y-aansluiting

25

0,25

11

Buitenband 24 x 3 Duro

48

0,25

11

Binnenband

9

0,25

11

Spatbord voor

15

0

0

Stuur

45

0,5

22

Helm

40

0

0

Batterij

899

0

0

Verlies volledige fiets zonder batterij

3250

0

0

Schade regenbroek

15

Schade regenjas

15

15

15
Ongeval of schade tijdens activiteiten

Veiligheid en verantwoordelijkheidszin zijn prioriteit tijdens de activiteiten van E-Tours. Deelnemers worden steeds geïnformeerd over de risico’s van de activiteit en krijgen uitgebreide instructies in verband met veiligheid. De activiteiten van E-Tours zijn actief, sportief en in de natuur. Deelname aan de activiteiten is op eigen risico. E-Tours kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal aan/van eigendom van de deelnemer of schade aan personen (zowel deelnemers als derden). E-Tours heeft een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor zelfstandigen voor het geval de onderneming aansprakelijk gesteld wordt door nalatigheid voor schade aan goederen of personen. Ongevallen, blessures, of andere schade ten gevolge van je deelname aan de activiteiten van E-Tours worden gedekt door de mutualiteit van de deelnemer of de familiale verzekering. Lichamelijke of geestelijke problemen die een invloed kunnen hebben op het verloop van de activiteiten moeten op voorhand gemeld worden.


Voorwaarden annulatie door particulieren

Een administratiekost van 10 euro wordt aangerekend bij annulering door de deelnemer. Vanaf 2 weken voor de start van de activiteit wordt 30% van de deelnameprijs afgehouden, 50% vanaf 1 week en 100% indien er geannuleerd wordt één dag op voorhand of de dag zelf. Een inschrijving is officieel nadat het inschrijvingsformulier werd ingestuurd door de deelnemer en de betaling ontvangen werd. Het inschrijvingsgeld dient betaald te worden binnen de 15 dagen na het ontvangen van de factuur of betalingsopdracht.


Voorwaarden annulatie door bedrijven

Bedrijven nemen persoonlijk contact op met E-Tours om een activiteit te bespreken en te reserveren. Bij de reservatie wordt een verwacht aantal deelnemers gespecificeerd om een schatting te maken van de totale kostprijs. De reservatie is geldig na storting van een voorschot van 50% van deze kostprijs. Het resterende bedrag wordt ten laatste 15 dagen voor het plaatsvinden van de activiteit overgemaakt en het exacte deelnemersaantal wordt doorgegeven. De activiteit annuleren kan tot 2 maanden voor aanvang. Hiervoor wordt een administratiekost van 30 euro gerekend. Annuleren van 2 maanden tot 1 maand voor de start van de activiteit resulteert in een kost van 15% van het totaalbedrag. Annuleren van 1 maand tot 14 dagen voor de start van de activiteit resulteert in een kost van 30% van het totaalbedrag. Annuleren van 14 dagen tot 7 dagen voor de start van de activiteit resulteert in een kost van 50% van het totaalbedrag. Annuleren op minder dan 5 dagen voor de start van de activiteit resulteert in een kost van het volledige bedrag.


Annulatie door e-tours

Slecht weer is geen reden om de activiteit niet te laten doorgaan. Enkel bij noodweer wordt de activiteit verplaatst naar een andere datum of gezocht naar een alternatief. Voor alle activiteiten in particulier verband geldt een minimum van 6 deelnemers. Er kan in kleiner groep gereden worden maar dan betaal je de minimum uitkoopsom voor 6. Indien een activiteit toch door E-Tours geannuleerd moet worden door overmacht (ongeval, schade materiaal, …) wordt de deelnemer hiervan zo snel mogelijk ingelicht. In dit geval heeft de deelnemer recht op 100% terugbetaling van het inschrijvingsgeld. De deelnemer kan geen schadevergoeding aanvragen als E-Tours een activiteit annuleert.


Programma en deelnemers

De activiteiten van E-Tours worden georganiseerd in de natuur. Dit is een variabele en onvoorspelbare omgeving. Daarom behoudt E-Tours het recht om de tour aan te passen op basis van de groepssamenstelling, de weersomstandigheden of overmacht. Er wordt steeds samen met de deelnemer gezocht naar een volwaardig alternatief. Overmatig verbruik van alcohol is niet toegelaten tijdens de activiteiten van E-Tours. Deelnemers die voor de start van de activiteiten duidelijk onder invloed zijn van alcohol of drugs zullen geweigerd worden. Wanneer een deelnemer tijdens een activiteit onder invloed raakt, vervalt elke verantwoordelijkheid van E-Tours voor schade of ongevallen. Gedrag van een deelnemer dat het vlotte verloop van de activiteit verstoort, wordt niet getolereerd en leidt tot een uitsluiting van verdere deelname. E-Tours wil mensen in contact brengen met de natuur op een duurzame manier. We streven ernaar om onze activiteiten zo duurzaam mogelijk te organiseren. Van de deelnemer eisen we dat hij/zij zorgdraagt voor de natuur en respectvol omgaat met de andere deelnemers en onze omgeving.Cookie policy

Deze cookie policy gaat uit van:

E-Tours, Haardstedestraat 57, 9000 Gent, België, ondernemingsnummer 0746.466.270, btw-nummer 0746.466.270, RPR Gent (afdeling Gent);

met website e-tours.be, e-mailadres info@e-tours.be

(verder genaamd ‘E-Tours’)

Door middel van onderhavige cookie policy wensen wij u te informeren over de cookies die deze website e-tours.be

(hierna verder de ‘Website’) verwerkt.

Noteer dat bepaalde functionaliteiten van de Website niet (afdoende) kunnen werken indien u (bepaalde) cookies niet aanvaardt.

Hou er rekening mee dat deze informatie af en toe verandert, bijvoorbeeld omdat E-Tours de Website aanpast. E-Tours doet haar uiterste best om deze informatie steeds zo accuraat mogelijk te houden. E-Tours kan deze cookie policy dus op ieder moment wijzigen en zal de laatste versie van de cookie policy steeds op haar Website publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken.

Deze cookie policy werd voor het laatst op 12 mei 2023 geüpdatet.
Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine date files die door een website op uw computer of mobiel apparaat worden geplaatst. Zij kunnen helpen bij het navigeren op een website en kunnen de nodige inzichten verschaffen teneinde de werking van de website te optimaliseren. Zo kan een website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de website opnieuw hoeft in te vullen.

Cookies kunnen persoonsgegevens verwerken. Lees daarom ook de bijhorende privacy policy via deze link naar privacy policy.
Deze Website

De Website maakt gebruik van de volgende cookies:
1. Noodzakelijke/technische cookies

De Website heeft deze cookies nodig om naar behoren te kunnen werken, zorgen voor een goed functioneren van de Website.
2. Analytische cookies

Met deze cookies wordt informatie verzameld over het gebruik van de Website met de bedoeling de inhoud van de Website te verbeteren, aan te passen aan de wensen van de bezoekers en het gebruiksgemak van de Website te vergroten.

Heden bevat deze Website de volgende analytische cookies:

_ga: HTTP cookie van 2 jaar uitgaande van Google Analytics – data gaat naar de VS

_ga_#: HTTP cookie van 2 jaar uitgaande van Google Analytics – data gaat naar de VS
3. Marketing cookies

Deze cookies worden gebruikt met de bedoeling om bijvoorbeeld relevante ads te tonen aan bezoekers van de Website.

Marketing cookies op deze Website:

Heden bevat deze Website geen marketing cookies.

Een volledig overzicht van de cookies die op deze website gebruikt worden, kunt u op ieder moment bij E-Tours bekomen.
Richtlijnen

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kunt evenwel de instellingen van uw browser wijzigen teneinde deze te blokkeren. U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. Dit betekent mogelijks wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en/of dat sommige delen van de Website niet (naar behoren) werken.

Noteer dat steeds risico’s verbonden zijn aan het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de Website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld.
Toepasselijke wet en rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op deze cookie policy en het gebruik van cookies. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze cookie policy of het gebruik van cookies op de Website tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van de maatschappelijke zetel van E-Tours, tenzij dwingende wetgeving dit zou verbieden.
Contactpunt

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot deze cookie policy of het gebruik van cookies in te dienen, neem dan contact op met E-Tours via info@e-tours.be. U kunt E-Tours ook steeds berichten via gewone post op haar adres hierboven vermeld. E-Tours zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden.
DISCLAIMER

Deze Disclaimer gaat uit van:

E-Tours, Haardstedestraat 57, 9000 Gent, België, ondernemingsnummer 0746.466.270, btw-nummer 0746.466.270, RPR Gent (afdeling Gent);

met website www.e-tours.be, e-mailadres info@e-tours.be

(verder genaamd ‘E-Tours’)

E-Tours behoudt zich het recht voor onderhavige Disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen. E-Tours raadt u aldus aan dit document periodiek te bekijken. Indien u niet akkoord kan gaan met onderstaande bepalingen vraagt E-Tours u deze website te verlaten.

Deze Disclaimer werd voor het laatst geüpdatet op 12 mei 2023.
Inhoud van de website

E-Tours streeft ernaar de inhoud en informatie van deze website up to date en correct weer te geven. Echter, de inhoud en informatie op deze website (teksten, afbeeldingen, video’s etc.) is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Zo garandeert E-Tours bijvoorbeeld geenszins de geschiktheid van de informatie in een specifiek geval, noch de redelijkheid ervan. Het is mogelijk dat er alsnog fouten of onvolledigheden in de aangeleverde inhoud en informatie zitten. Heeft u zelf verkeerde informatie gezien? Contacteer ons dan via info@e-tours.be.

E-Tours behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen.

Wanneer de website verwijst naar andere websites of specifieke hyperlinks bevat, betekent dit niet dat E-Tours alle inhoud van deze websites goedkeurt en in geen geval kan zij dus verantwoordelijk gesteld worden voor het deugdelijk functioneren van of de inhoud van deze andere websites.
Werking van de website

Daarenboven streeft E-Tours naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze website. E-Tours kan evenwel niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat. E-Tours kan niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door de toegang tot of het gebruik van de website.

E-Tours kan te allen tijde de toegang tot (delen van) de website afsluiten, zij het voor onderhoud of enige andere reden.Intellectuele eigendom

E-Tours behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten, o.a. auteursrechten, merkrechten, voor op alle inhoud (tekst, afbeeldingen, video’s etc.) van deze website. Bepaalde afbeeldingen kunnen in eigendom van derde partijen zijn. Niets mag gekopieerd of anderszins gereproduceerd of gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toelating van E-Tours (behoudens wettelijke uitzonderingen).
Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van E-Tours is in ieder geval beperkt tot tienduizend euro (€ 10.000,00). E-Tours beperkt haar aansprakelijkheid niet of sluit haar aansprakelijkheid niet uit voor haar bedrieglijk opzet, fraude of wanneer de uitsluiting of beperking niet zou toegestaan zijn overeenkomstig de toepasselijke wetgeving of rechtspraak.
Toepasselijk recht en jurisdictie

Het Belgisch recht is van toepassing op deze Disclaimer. Geschillen zullen behandeld worden voor de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar E-Tours haar maatschappelijke zetel heeft.
Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent deze Disclaimer of de website in het algemeen? Laat zeker niet na om een bericht te sturen naar info@e-tours.be.


Privacy Policy

Deze privacy policy gaat uit van:

E-Tours, Haardstedestraat 57, 9000 Gent, België, ondernemingsnummer 0746.466.270, btw-nummer 0746.466.270, RPR Gent (afdeling Gent);

met website www.e-tours.be, e-mailadres info@e-tours.be

(verder genaamd ‘E-Tours’)

Deze privacy policy gaat uit van E-Tours in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de website www.e-tours.be, alsook op de verwerking van de gegevens van haar klanten.

E-Tours zal uw persoonsgegevens, zijnde informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden, met grote zorg behandelen, de passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, vernietiging, beschadiging onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, dan wel andere onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

E-Tours verwerkt uw gegevens met respect voor de principes van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid.

E-Tours wenst u door middel van deze privacy policy in te lichten over:

 • welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;
 • waarvoor uw gegevens worden gebruikt en de rechtsgrond;
 • hoe ze worden beschermd;
 • met wie ze worden gedeeld;
 • of uw persoonsgegevens naar het buitenland worden doorgestuurd; en
 • hoe lang ze worden bewaard.

Vervolgens wordt uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen.

Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonsgegevens.

E-Tours kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. E-Tours zal de laatste versie van de privacy policy op haar website publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken. Indien ingevolge de toepasselijke wetgeving uw voorafgaandelijke toestemming nodig is voor wijzigingen aan deze privacy policy, zal E-Tours u contacteren.

Deze privacy policy werd voor het laatst op 12 mei 2023 geüpdatet.


Welke persoonsgegevens verzamelt E-Tours?

E-Tours beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden.

E-Tours verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Generieke gegevens zoals voornaam en naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres;
 • Financiële gegevens zoals bankgegevens;
 • Andere persoonsgegevens die u vrijwillig aan E-Tours zou meegeven.

Wanneer u op de www.e-tours.be website surft, kan eveneens uw IP-adres en gedragsdata gevangen worden o.a. via cookies.

In dit kader verwijst E-Tours eveneens naar haar Cookie Policy dewelke u via deze link coockiebeleid kunt raadplegen.

Er worden geen gevoelige persoonsgegevens verzameld.

U kunt E-Tours uw persoonsgegevens overgemaakt hebben via e-mail, via haar sociale media-pagina’s (bijvoorbeeld Facebook Messenger, Instagram, LinkedIn), door het surfen op de website www.e-tours.be, dan wel op andere wijze. E-Tours kan uw gegevens ook via derde partijen ontvangen hebben bv. na een doorverwijzing of via openbare bronnen zoals de KBO bekomen hebben.

Vergeet E-Tours niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor E-Tours relevant is. E-Tours streeft er op haar beurt naar om uw persoonsgegevens accuraat te houden.

Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat E-Tours de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren.


Waarvoor gebruikt E-Tours uw persoonsgegevens?

Precontractuele communicatie en uitvoeren van de klantenovereenkomst

E-Tours gebruikt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om u haar diensten te kunnen aanbieden. Dit dus in het algemeen in het kader van de precontractuele communicatie of om de overeenkomst tussen u en E-Tours te kunnen uitvoeren.

Bv. E-Tours verwerkt uw voornaam, naam en e-mailadres om met u te communiceren over de toegewezen taken, om offertes en facturen te sturen. Via uw telefoonnummer kunnen we ook telefonisch communiceren. Van contactpersonen binnen een firma zullen we doorgaans geen persoonlijk thuisadres verwerken; dit is evenwel toch mogelijk wanneer de maatschappelijke zetel of het vestigingsadres van de klant op een thuisadres is gevestigd.

Optimalisatie van de diensten en degelijk klantenbeheer

Verder kan E-Tours uw persoonsgegevens gebruiken om haar diensten te optimaliseren en voor degelijk klantenbeheer. Dit op basis van de gerechtvaardigde belangen van E-Tours.

Bv. Wij houden een lijst van onze klanten bij in ons CRM-systeem.

Bv. Uit de analyse van cookies kunnen wij afleiden welke pagina’s van de website het meest worden gelezen.

Promotie

Wanneer u klant bent van E-Tours , kan uw e-mailadres, voornaam, naam en geslacht ook gebruikt worden om verdere gelijke of gelijkaardige diensten aan u te promoten en u te informeren over weetjes in de sector. Dit op basis van het gerechtvaardigde belang van E-Tours .

Wanneer u apart zou inschrijven op een nieuwsbrief of promo zonder dat u klant bent, zal uw toestemming voor de verwerking van uw voornaam, naam en e-mailadres gevraagd worden.

In geval de promo gebaseerd is op toestemming, kunt E-Tours op ieder moment verzoeken dergelijke inlichtingen of nieuwsbrieven niet langer te versturen.

Ook wanneer wij u anderszins zouden contacteren op basis van ons gerechtvaardigd belang, kunt u ons steeds laten weten niet geïnteresseerd te zijn en zodoende uw recht van bezwaar uitoefenen.

Statistieken en beveiliging

Verder zal de website ook statistieken over het surfgedrag van de bezoekers verzamelen. Ook zal de website cookies bevatten. Daarbij kan uw IP-adres gevangen worden. Deze verwerking van de op die manier verkregen persoonsgegevens is gebaseerd op gerechtvaardigd belang voor wat de veiligheid en goede werking van onze website betreft. Behoudens voor wat betreft de noodzakelijke cookies, vragen wij altijd uw toestemming.

Wettelijke verplichtingen en vrijwaring van rechten

Daarnaast gebruikt E-Tours uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn en om haar rechten te vrijwaren op basis van haar gerechtvaardigd belang (bv. in geval van een geschil zal zij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen, facturen moeten voor 7 jaar bewaard worden).

Wanneer E-Tours uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal u hieromtrent voorafgaandelijk alle relevante informatie ontvangen en zal uw toestemming hiertoe worden gevraagd indien nodig.

E-Tours doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens of profiling te nemen.


Welke beschermingsmaatregelen heeft E-Tours doorgevoerd?

E-Tours heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden, geheimhoudingsverklaringen wanneer nodig), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up, toegang beperken tot personen die de gegevens nodig hebben) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s, beveiliging van netwerkverbindingen door gebruik van een Secure Socket Layer (SSL)) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

E-Tours streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard en grootte van haar activiteiten, met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen.

E-Tours ’s website kan links, plug-ins naar externe websites bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen in de eerste plaats op als verwerkingsverantwoordelijke.


Met wie deelt E-Tours uw persoonsgegevens?

E-Tours deelt uw gegevens enkel met externe dienstverleners die E-Tours bijstaan in de uitvoering van de diensten. Te denken valt aan haar IT-providers, accountant en onderaannemers.

Deze externe dienstverleners zijn eveneens gebonden aan de privacy wetgeving en E-Tours maakt met hen de nodige afspraken (bv. door het afsluiten van een verwerkersovereenkomst). Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden.

Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken. E-Tours zal u hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen indien dit is toegestaan.


Gaan uw persoonsgegevens naar het buitenland?

E-Tours kan uw persoonsgegevens naar andere landen overdragen. In geval van transmissie naar landen buiten de EEA, zal E-Tours de nodige maatregelen blijven nemen om uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens te garanderen en de veiligheid en integriteit ervan te verzekeren. Het is mogelijk dat het derde land reeds als adequaat werd beschouwd door de Europese Commissie. Verder gebeurt de doorgifte veelal op basis van de standard contractual clauses zoals goedgekeurd door de Europese Commissie en eerder uitzonderlijk op basis van de corporate binding rules.


Hoe lang bewaart E-Tours uw persoonsgegevens?

E-Tours zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

Indien u promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel ontvangt, worden uw voornaam, naam, e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft wanneer u geen klant bent.

Verder bewaart E-Tours de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen met betrekking tot de bewaring van gegevens. E-Tours zal daarom de desbetreffende gegevens tot 7 jaar na het afsluiten van een opdracht bewaren. E-Tours houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen (10 jaar voor contractuele aansprakelijkheid, bij rechtsvordering: tot einde van de procedure).

Na het verstrijken van de retentieperiode zal de data verwijderd worden.


Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten:

 1. Recht van toegang en recht om een kopie te bekomen

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter inzage. E-Tours stuurt u dan binnen een redelijke termijn en kosteloos een kopie.

 1. Recht op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking van toestemming

Verder kunt u ook om een aanpassing of wissing van uw persoonsgegevens verzoeken of vragen om een (een bepaald) gebruik of verwerking te beperken (bijvoorbeeld wanneer E-Tours de juistheid van uw persoonsgegevens dient te controleren) of uw toestemming intrekken (indien van toepassing).

 1. Recht van bezwaar

U kunt in bepaalde gevallen een bezwaar indienen en E-Tours dus vragen om te stoppen om bepaalde gegevens te verwerken, wanneer u degelijke en legitieme redenen heeft om dit te doen bv. in het kader van direct marketing.

 1. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de gegevens aan een andere verwerker over te dragen.

 1. Recht om klacht te richten aan de bevoegde autoriteit

Klachten kunt u bovendien steeds richten aan de bevoegde autoriteiten. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be.

Dit alles binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving.


Toepasselijke wet en rechtbank

Op deze privacy policy, het verwerken van de persoonsgegevens is in principe het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy en het verwerken van persoonsgegevens tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar E-Tours haar maatschappelijke zetel heeft indien dit is toegestaan overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.


Contactpunt

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacy policy in te dienen? Neem dan contact op met E-Tours via info@e-tours.be. Dank een bewijs van uw identiteit toe te voegen.
E-Tours zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laat E-Tours u hier binnen 1 maand de reden weten. Het al dan niet kunnen uitoefenen van uw rechten hangt samen met de verwerking en de rechtsgrond.